Ljubljana, hotel Radisson Blu Plaza, 19. april 2018

Nova okoljska zakonodaja poudarja ravnanje z odpadki na način, da se visok delež odpadkov uporabi kot surovina in da imajo industrijski procesi minimalen negativni vpliv na okolje. Gre za nujo k zmanjšani odvisnosti od fosilnih goriv, nujen premik k trajnostnemu razvoju in t.i. biogospodarstvu, ki v EU zaposluje okrog 22 milijonov ljudi! Na letni ravni namreč Evropejec povprečno porabi 15 ton surovin, od katerih je 5 ton odpadkov; od teh odpadkov 3 tone končajo na odlagališčih. V Sloveniji je stanje podobno – štiri petine teh odpadkov še vedno odlagamo in s tem izgubljamo dragocene vire. ​ Aktualna zakonodaja in odlični primeri praks samo za vas na ponovnem tradicionalnem dogodku – 9. strokovni konferenci.