Bled, hotel Astoria, 20. april 2017

20-4-2017

V Sloveniji se soočamo z nizko dodano vrednostjo na zaposlenega, relativno nizko snovno produktivnostjo, visoko odvisnostjo od uvoza surovin in energentov in s tem podpovprečno konkurenčnostjo. Vse to so pokazatelji pomanjkanja virov, zaradi česar je potreben drugačen model proizvodnje in potrošnje.

Kot rešitev strokovnjaki poudarjajo trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov. Pri tem se gospodarstvo sooča z izzivom, kako nastale odpadke uporabiti kot vir, ob tem pa poslovni model spremeniti na način, pri katerem se že v snovanju proizvodov in storitev upošteva dolga življenjska doba materialov in njihova visoka reciklabilnost. Strokovna javnost je ob tem mnenja, da spremembe poslovnih modelov ni brez  medsektorskega povezovanja ter nakupovalnih navad, oziroma sprememb potrošniškega obnašanja.

Da so takšne spremembe modelov nujne, se strinjajo tudi slovenske organizacije, saj so med drugim ugotovile, da se tako iz okoljevarstvenih kot tudi ekonomskih razlogov, okoljska učinkovitost resnično izplača. S ponovno rabo odpadkov in učinkovitejšo rabo virov zmanjšujemo porabo surovin in energije, prav tako pa tudi energetsko odvisnost in s tem proizvodne stroške, kar vpliva na dvig naše konkurenčnosti.

osmo-leto-zaporedoma-popravljena

Vrhunec konference bo OKROGLA MIZA na temo “Krožno gospodarstvo v Sloveniji – priložnost za nove poslovne modele”, kjer se bodo soočili predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja, ministrstva in nevladnih organizacij.

Udeleženci okrogle mize bodo predstavniki gospodarstva (iz podjetij), komunale, ministrstva in nevladne organizacije.