10. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

16. april 2019, 9.00 do 15.00

Za direktorje, pooblaščence za varstvo okolja, odgovorne za ravnanje z odpadki in zagovornike krožnega gospodarstva

LOKACIJA KONFERENCE: Hotel Radisson Blu Plaza, Ljubljana


// Strokovni dogodek o zakonodajnih spremembah in primerih krožnih praks

V sodelovanju s:

PRIDRUŽITE SE NAM

na odlično zasnovani 10. strokovni konferenci!

in vsi, ki vas to področje zanima in prihajate iz vrst povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave.

pooblaščenci za varstvo okolja

odgovorne osebe za ravnanje z odpadki

vodje kakovosti

vodje nabave in logistike

direktorji

člani SRIP – Krožno gospodarstvo

OKOLJE IN ODPADKI

Strokovni dogodek o zakonodajnih spremembah in primerih krožnih praks

REDNA CENA:

(DDV ni vključen v ceno)

Prijave zbiramo do: 5. 4. 2019

Cena za naročnike priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji in udeležence konference Okolje&Odpadki 2018: 199,00 EUR + DDV


Dodatni popusti za prijave iz istega podjetja:

- za drugega udeleženca: 10 % popusta

- za tretjega udeleženca: 20 % popusta


269,00 €

ZAKAJ SE KONFRENCE MORATE UDELEŽITI?

Konferenco že deseto leto pripravljamo na podlagi potreb podjetij in pričakovanj udeležencev.  

Rešitve v smeri učinkovitejše rabe virov in prehoda v trajnostno naravnano poslovanje tudi pri vas.

Izmenjavo izkušenj, druženje s kolegi iz stroke in možnosti za nova potencialna sodelovanja.

možnost aktivne udeležbe na OKROGLI MIZI »Odpadna plastika – izzivi za ekologijo in ekonomijo«

Pojasnila zakonodaje s strani pristojnih na MOP.

Pripravili smo program, ki je povsem po meri vas, udeležencev! Obravnava zakonodajna pojasnila, odlične primere okoljskih krožnih praks ter rešitve za vaše delo.


16. aprila boste kot naš udeleženec pridobili:

Tiskano gradivo.

KAJ MENIJO STROKOVNJAKI O NAŠIH DOGODKIH?

Odgovore na vaša vprašanja med predavanji in v odmorih. Pričakujemo jih na: okolje@zfm.si.

»Pozdravljam premik razmišljanja v krožno gospodarjenje odpadkov ter strokovnost predavateljev.« Vanja Kristančič, Kolektor CPG


»Še enkrat iskrene čestitke za odlično organizirano in izpeljano konferenco. Vsa pohvala tudi za izbiro predavateljev – strokovnjakov na svojem področju. Res jih je bilo užitek poslušati«. 

Branka Jarc Kovačič, Šolski center Kranj


»Dodatne debate in mreženje na konferenci so me navdušili!« 

Ivana Tršelič Buble, Kostak


 »Konferenco ste zelo dobro organizirali in tudi sam sem se veliko naučil od drugih predavateljev«. 

dr. Viktor Simončič, predavatelj iz Hrvaške


 »Še enkrat zahvala za super izpeljano konferenco«. 

Katja Udovič, Dinos


»Zelo pozdravljam tovrstne dogodke«. 

Primož Bajželj, PE Komunala Kranj


»Čestitke za vsebinsko zelo dobro izpeljano konferenco!« 

Drago Dervarič, Saubermacher - Komunala Murska Sobota


»Dobra organizacija in odlični primeri iz prakse«! 

Bojana Vodeb Mesarič, Splošna bolnišnica Murska Sobota


in še več odličnih mnenj...

Utrinki iz prejšnjih strokovnih srečanj

SODELUJEJO

NAJBOLJŠI STROKOVNJAKI IZ SLOVENIJE

Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.

Mirela Kurt, 

Plastika Skaza, d.o.o.

mag. Richard Dornauer, Saubermacher AG

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor

Dr. Rainer Pamminger, Tehniška univerza na Dunaju

(Za ogled opisa avtorja, kliknite na sliko)

Darko Červ,

Ljubljanske mlekarne


PROGRAM

Zakonodajne novosti in krožne prakse 2019

8.00 – 9.00 Zbiranje udeležencev


9.00 do 9.15 Uvodni pozdrav


Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki - pregled sprememb in interventni zakon

(mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor)


10.00 – 10.45 Termična izraba odpadkov v Avstriji, izkušnje iz prakse  

(mag. Richard Dornauer, Saubermacher AG)


 • Energija iz odpadkov (pripravljeno gorivo iz odpadkov) - njen pomen in mesto v sodobnem krožnem gospodarstvu.
 • V sodobnem krožnem gospodarstvu vedno ostanejo ostanki, ki jih ni mogoče snovno ali drugače izrabiti in so primerni za energetsko izrabo, ki ima pred fosilnimi gorivi tudi številne prednosti


10.45 – 11.30 Krožno gospodarstvo kot priložnost za nove poslovne modele in ekointeligentne proizvode - Circular Economy as an opportunity for new business models and eco-intelligent products 

(Dr. Rainer Pamminger, Tehniška univerza na Dunaju)


Cilj krožnega gospodarstva (CE) je, da se izdelki, sestavni deli in materiali ohranijo na najvišji vrednosti, kolikor je mogoče dolgo. Strategije, ki podpirajo ta prehod z linearnega v krožno gospodarstvo, so, na primer, krožno pridobivanje, povečanje učinkovitosti proizvodnje, krožna in dolga življenjska doba, podaljšanje življenjske dobe, skupna raba, združevanje, uporaba, prerazporeditev, predelava ali recikliranje. To pomeni, da bomo v krožnem gospodarstvu potrebovali tako nove krožne poslovne modele kot tudi nove krožne izdelke, ki poslovnim modelom omogočijo poln potencial. V tej predstavitvi so opisane metodologije, kako razviti in izboljšati poslovne modele ter modele izdelkov. Prikazana sta dva ustrezna nedavno razvita programska orodja. Poleg tega so izpostavljeni primeri iz različnih industrij, kjer se krožne strategije uspešno izvajajo.


The aim of a Circular Economy (CE) is that products, components and materials are kept within loops at their highest value for as long as possible. Strategies which support this transition from a linear to a circular economy are e.g. circular sourcing, maximise production efficiency, circular and long-life design, life extension, sharing, pooling, use, redistribute, remanufacturing or recycling. That means that in a circular economy we will need both new circular business models as well as new circular products which enable the business models full potential. In this presentation methodologies on how to develop and improve business models as well as product designs are described and the two corresponding recently developed software tools are shown. Additionally examples from various industries where circular strategies are successfully implemented are highlighted.


11.30 – 12.30 ODMOR S POGOSTITVIJO


12.30 – 13.00 Razširjena proizvajalčeva odgovornost – mit ali resničnost

(Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.)


 • Razširjena proizvajalčeva odgovornost (EPR) kot osnovni politično-ekonomski instrument države pri uveljavljanju principa onesnaževalec plača.
 • Kaj na področju razširjene proizvajalčeve odgovornosti prinašajo nove EU direktive.


13.00 – 13.30 Ukrepi za zmanjševanje obremenitve okolja – primer dobre prakse

(Darko Červ, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.)      

 • Vzpostavitev sistema ločevanja nastalih odpadkov v mlekarski industriji.
 • Obvladovanje emisij v odpadnih vodah.


13.30 – 14.00 Primeri dobre prakse sodelovanja s hrvaškimi občinami glede urbanih odpadkov  

(Mirela Kurt, Plastika Skaza, d.o.o.)14.00 – 15.00 OKROGLA MIZA: ODPADNA PLASTIKA – IZZIVI ZA EKOLOGIJO IN EKONOMIJO


Na okrogli mizi se bodo soočili:

 • mag. Tanja Bolte (Ministrstvo za okolje in prostor),
 • dr. Branka Viltužnik (Plastika Skaza d.o.o.),
 • Srečko Bukovec (Slopak d.o.o.),
 • dr. Andrej Kržan (Kemijski inštitut),
 • dr. Aleksandra Lobnik (IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.)


15.00 ZAKLJUČEK KONFERENCE

Prijavi se danes in si zagotovi svoj sedež!