Utrinki 2013

Nekaj utrinkov iz že tradicionalne 4. strokovne konference Okolje&Odpadki 2013 4-strokovna-konferenca-okolje-in-odpadki
ČAS PREDAVATELJ NASLOV PREDAVANJA OPOMBE
9.00 do 9.10 mag. Medeja Brglez, Založba Forum Media Uvodni nagovor  
9.10 do 9.50 Janja Leban, GZS Predvidene novosti Zakona o varstvu okolja in predvidene novosti na področju komunalnih odpadkov 30 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
9.50 do 10.50 prof. dr. Roland Pomberger, avstrijski strokovnjak za gospodarjenje z odpadki The importance of solid recovered fuels in modern waste management, pomen trdnih alternativnih goriv v sodobnem ravnanju z odpadki 45 minut predavanja in 15 minut za diskusijo, predavanje v angleščini
10.50 – 11.00 KRATEK ODMOR    
11.00 do 11.30 Vesna Tomše, Interseroh Zelene storitve podjetja Interseroh na področju ravnanja z odpadki; 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
11.30 do 12.00 Jože Leskovar, Kostak Sortirna linija s poudarkom na racionalizaciji stroškov ravnanja z odpadki 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
12.00 do 12.30 Emil Nanut, Kemis Ali obstajajo možnosti za zmanjšanje stroškov pri ravnanju z nevarnimi odpadki? 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
12.30 do 13.00 mag. Vilma Fece, Gorenje Optimizacija stroškov ravnanja z odpadki 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
13.00 – 14.00 ODMOR S KOSILOM    
14.00 do 14.30 Igor Petek , Snaga Optimizacija zbiranja in obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
14.30 do 15.00 mag. Tadej Krošlin, Gorenje Surovina Celovito obvladovanje odpadkov – kako znižati skupne stroške ravnanja z odpadki 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
15.00 do 15.30 Tatjana Oražem, Merkur Učinkovito upravljanje procesa Razbremenilna logistika v trgovskem podjetju 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
15.30 do 15.40 Martin Koprivc, Petra Kajič, Lafarge Uporaba alternativnih goriv in materialov v cementni industriji 10 minut predavanja
15.40 do 16.00 podelitev certifikatov udeležencem programa STROKOVNJAK ZA RAVNANJE Z ODPADKI 20 minut
16.00 do 16.15 ODMOR priprava na okroglo mizo
16.15 – 17.30 Okrogla miza Ravnanje z odpadno embalažo. Moderatorka okrogle mize mag. Vilma Fece. Sodelujejo mag. Vilma Fece (Gorenje), Janja Leban (GZS), Matej Resnik (Interseroh), Igor Petek (Snaga), Jana Miklavčič (Inšpekcija za okolje in naravo)

Predavatelji

Oglejte si slike s konference 2013