Alan Ninčević

Alan NinčevićAlan Ninčević Leta 1999 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na oddelku za tehniško varnost. Študij na področju varnosti pri delu je nadaljeval na podiplomskem magistrskem študiju na Visoki šoli za varnost v Zagrebu, kjer je leta 2005 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo. Svoja znanja je razširil tudi na področje varstva okolja, kjer je leta 2011 zaključil znanstveni magistrski študij varstva okolja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. V zaključnem delu je raziskoval področje učinkovitosti ravnanja z nevarnimi odpadki v zdravstveni dejavnosti. Od leta 1995 opravlja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana strokovne naloge na področju varnosti pri delu, od leta 2009 pa sodeluje tudi na področju izvajanja strokovnih nalog varstva okolja s poudarkom na ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami.