Beno Stern

Beno Stern, MBA,  je svetovalec, mentor in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega vodenja evropskih projektov. Je soavtor dveh strokovnih priročnikov s področja pridobivanja evropskih sredstev in avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih vodij evropskih projektov, koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev pa uvaja v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Že 15 let aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.