Bojan Počkar

bojan-pockar

Bojan Počkar, univ. dipl. org. dela

Od leta 1992 do leta 2009 je bil zaposlen na Carinski upravi Republike Slovenije, kjer je opravljal različna dela, nazadnje je bil vodja carinske izpostave na mejnem prehodu Jelšane. Od leta 2009 naprej je zaposlen kot inšpektor za okolje na Inšpektoratu za okolje in prostor. Njegovo glavno delovno področje je nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov, kjer je med drugim vodja medresorske delovne skupine, nacionalna kontaktna točka (NCP) in nacionalni koordinator za Republiko Slovenijo v okviru organizacije IMPEL (http://www.impel.eu/). Je  tudi član upravnega odbora v ekspertni skupini Odpadki&čezmejno pošiljanje odpadkov v organizaciji IMPEL.