Branko Kosi

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., je zaposlen v podjetju Snaga, družbi za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Po dokončanem študiju je bil prvih osem let zaposlen v Mariborski livarni Maribor, kjer se je srečeval z velikimi masnimi tokovi različnih materialov skozi proizvodne procese in skrbjo podjetja za okolje in to že v času, ko je bilo v Sloveniji okoljevarstvo še precej sramežljivo. Oktobra 1996 se je zaposlil v javnem podjetju Snaga v Mariboru kot tehnični vodja. Prvi projekt je bil Uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Zelo hitro je to novo področje ravnanja z odpadki prevzel tudi kot hobi. Prva leta je ob rednih delovnih obveznostih iskal znanja o postopkih ravnanja z odpadki v smislu tako snovne kot energijske izrabe. Sodeloval je v pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije aerobne biološke obdelave v kombinaciji z mehanskim pred- in po-sortiranjem, znane kot mehansko-biološke obdelave. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala za predmeta Gospodarjenje z odpadki ter izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje (kolikor je bilo dopuščeno s strani države). Že leta sodeluje v komisiji za ravnanje z odpadki, najprej pri komunalni zbornici, po njeni razpustitvi pa v zbornici komunalnega gospodarstva pri gospodarski zbornici.