Branko Kosi

Branko KosiBranko Kosi, univ. dipl. inž. str. Zaposlen v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Strokovno delovanje: Po dokončanem študiju sem bil prvih osem let zaposlen v Mariborski livarni Maribor, kjer sem se srečeval z velikimi masnimi tokovi različnih materialov skozi proizvodne procese in skrbjo podjetja za okolje in to že v času, ko je bilo v Sloveniji okoljevarstvo še precej sramežljivo. Oktobra 1996 sem se zaposlil v javnem podjetju Snaga v Mariboru kot tehnični vodja. Prvi projekt je bil Uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Zelo hitro sem to novo področje ravnanja z odpadki prevzel tudi kot hobi. Prva leta sem ob rednih delovnih obveznostih iskal znanja o postopkih ravnanja z odpadki v smislu tako snovne kot energijske izrabe. Sodeloval sem v pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer sem se naslonil na tehnologije aerobne biološke obdelave v kombinaciji z mehanskim pred- in po-sortiranjem, znane kot mehansko-biološke obdelave. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 sem tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala za predmeta Gospodarjenje z odpadki ter izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki. Vsa leta sem sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje (kolikor je bilo dopuščeno s strani države). Že leta sodelujem v komisiji za ravnanje z odpadki, najprej pri komunalni zbornici, po njeni razpustitvi pa v zbornici komunalnega gospodarstva pri gospodarski zbornici.