Brdo pri Kranju, hotel Kokra, sreda, 16. april 2014

Največja strokovna konferenca za podjetja, javne ustanove in organizacije namenjena problematiki pravilnega in stroškovno racionalnega ravnanja z odpadki v organizacijah. Slovenska podjetja namreč vse bolj, a še premalo poslovnih priložnosti vidijo v vnovični uporabi, recikliranju do okolja prijaznih izdelkih, storitvah in procesih, energetski učinkovitosti, skrbnejšem ravnanju z viri.

(Finance, 31.12.2013)

Z udeležbo na konferenci boste pridobili:

Ideje in napotke za izrabo svojih odpadkov in zmanjšanje stroškov:
  • kako svoje odpadke ponovno uporabiti,
  • kje so priložnosti v recikliranju odpadkov,
  • uspešni primeri iz tujine, ki jih je dobro uporabiti pri nas,
  • kje najti možnosti za potencialna sodelovanja,
  • odgovore na aktualna vprašanja na podlagi soočenj med predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja, družbami za ravnanje z odpadki, MKO in ostalimi akterji.
in še več:
  • zbornik z vsemi predavanji in strokovnimi gradivi;
  • praktični priročnik z zgoščenko »Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami« s posebnim 20-% popustom na redno ceno priročnika (164,00 EUR + DDV namesto 205,00 EUR + DDV);
  • možnost diskusije o perečih vprašanjih s priznanimi strokovnjaki in možnost aktivnega vključevanja v okroglo mizo;
  • druženje s kolegi, mreženje in izmenjavo mnenj ter izkušenj.

Konferenca je namenjena

pooblaščencem za varstvo okolja, skrbnikom kakovosti, tehnologom,vodjem kakovosti, zaposlenim v nabavi in logistiki, direktorjem in vsem, ki vas zanima področje ekologije in ravnanja z odpadki. Ne pozabite na osnovno sporočilo Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, da so odpadki vir surovin. Tudi aktualna Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011 z dne 16.12.2011) podjetja in ustanove obvezuje, da morajo ukrepati v smeri preprečevanja ali zmanjševanja škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

Spoznajte tujo prakso, izmenjajte izkušnje s kolegi iz stroke in imejte se lepo – bodite z nami v sredo, 16. aprila!