dr. Alfons Grooterhorst

Na univerzi v Bonu si je pridobil poklic kmetijskega inženirja. Na istoimenski univerzi je najprej delal kot asistent na kmetijskem inštitutu. Leta 1990 je doktoriral na univerzi v Hanovru s področja kemije tal. V obdobju 1991 do 1998 je na Inženirski zbornici v Essnu delal kot projektni menedžer na področju okoljskih raziskav (delal je na področju okoljskega nadzora, načrtovanja odlagališč, ravnanja z odpadki itd.). V obdobju 1998 do 2004 je bil solastnik družbe za podjetniško svetovanje, kjer je prav tako izdeloval okoljska poročila, oceno onesnaženosti, itd. Leta 2004 je ubral samostojno podjetniško pot.

Opravil je več kot 130 obiskov v različnih državah po svetu, kjer je okoljsko raziskoval.