Dr. Marjeta Stražar

Dr. Marjeta Stražar je doktorica bioloških znanosti in direktorica Javnega podjetja Centralna čistilna naprava d.o.o. (JP CČN). Matej Mlakar je diplomirani inženir kemijskega inženirstva in 3 leta zaposlen v podjetju kot analitik in procesni inženir, ki vodi procese fizikalno kemijske obdelave odpadkov. Podjetje upravlja čistilno napravo, velikosti 149.000 PE, ki je trenutno v fazi nadgradnje in je četrti največji sistem za čiščenje odpadnih voda v Sloveniji. Strokovna skupina JP CČN sodeluje v razvojno raziskovalnih projektih in ima več strokovnih objav s področja čiščenja odpadnih vod v mednarodnih strokovnih publikacijah, kar je razvidno iz registra Cobiss.