Dr. Viktor Simončič

Dr. Viktor Simončič, po rodu Slovenec, je diplomiral na Tehnološki fakulteti Univerze v Zagrebu in doktoriral na Fakulteti za kemijo Univerze v mestu Karlsruhe, Nemčija. Njegove zaposlitve so bile:
  • na področju raziskav okoljske problematike (univerza v Zagrebu in univerza Karlsruhe v Nemčiji, kjer je dosegel znanstveni naziv izrednega profesorja),
  • v industriji (Inštitut za metalurgijo v Sisku in INGRA Zagreb),
  • v javni upravi (bil je pomočnik ministra za zaščito okolja in prostorsko ureditev na Hrvaškem ter svetovalec na Ministrstvu za okolje in prostor v Sloveniji).
Danes dela kot strokovni svetovalec podjetjem in tudi institucijam, je občasni svetovalec Svetovne banke, vključen je v številne okoljske projekte, sofinancirane z nepovratnimi sredstvi, in je soavtor številnih znanstvenih člankov.