Drago Dervarič

Drago DervaričDrago Dervarič Univerzitetni diplomirani ekonomist, je v začetku leta 2008 prevzel vodenje podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota, ki se ukvarja z gospodarnim ravnanjem z odpadki že od leta 1991. V koncern Saubermacher je prišel leta 2002 in od takrat sodeloval pri različnih projektih s področja ravnanja z odpadki. Skrbel je za aktiven prenos znanja iz skupine Saubermacher tako v družbe skupine v Sloveniji, kakor tudi širše. Skupaj s sodelavci v podjetju Saubermacher-Komunala je uspešno izpeljal številne projekte na področju gospodarnega ravnanja z odpadki, ki so pozitivno vplivali na osveščenost povzročiteljev in doseganje okoljskih ciljev. Svoje znanje in izkušnje posreduje s prispevki na raznih okroglih mizah, posvetih in konferencah, aktiven pa je tudi kot član komisije za odpadke pri Zbornici komunalnega gospodarstva.