Emil Nanut

Po diplomi na Fakulteti za Kemijo in kemijsko tehnologijo leta 1980 se je najprej ukvarjal s problematiko ravnanja z nevarnimi snovmi v gumarski industriji, nato pa je bil v Razvojno-tehnološkem inštitutu SAVA Kranj odgovoren za tehnologije varstva okolja, med drugim je vodil projekt destilacije odpadnih topil, tri projekte termičnega sežiga z organskimi snovmi onesnaženega zraka. V letu 1997 je prevzel projekt združitve področij varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v Sava Kranj. Oddelek, katerega je vodil 4 leta, je polno zaživel v SAVA Tires, in je kot skupna enota pokrival področje treh gumarskih tovarn na lokaciji Kranj. V sklopu tega delovanja je vpeljal sistem ravnanja z okoljem v vse tri družbe ter pomembno prispeval k dvigu stanja varstev v tovarnah. V letu 2001 je prevzel vodenje podjetja Kemis d.o.o. s pomembno nalogo realizacija projekta Skladiščno poslovno predelovalni center. Projekt je bil realiziran v letu 2009 in je še vedno edini tak center na področju bivše Jugoslavije. Po selitvi v nov center je njegova glavna naloga na področju ravnanja z nevarnimi odpadki iskanje rešitev, ki so celovite, vsestransko varne ter stroškovno sprejemljive.