Filip Kokalj

Filip KokaljDr. Filip Kokalj, univ.dipl.inž.stroj. 

Je višji predavatelj za predmetno področje okoljevarstveno inženirstvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Doktorski študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je zaključil leta 2006 z doktorsko disertacijo s področja termične obdelave odpadkov. Je avtor in soavtor strokovnih in znanstvenih člankov s področja strojništva in tehniškega varstva okolja. Skupno ima zavedenih preko 300 bibliografskih enot v javni podatkovni bazi raziskovalcev “COBISS”, od tega 10 izvirnih znanstvenih člankov. Od leta 2006 je za polni oziroma delni delovni čas zaposlen v podjetjih s področja energetike. Od leta 2007 je pooblaščeni strojni inženir za projektiranje, odgovorno vodenje in nadzor za zahtevne objekte in član Inženirske zbornice Slovenije ter od leta 2010 zunanji tehniški svetovalec in presojevalec za Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Od leta 2011 je član ocenjevalne komisije za podeljevanje Saubermacherjeve okoljske nagrade najboljšim slovenskim magistrskim nalogam.