Franci Lenart

Franci LENART, univ.dipl.inž.rud., je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer rudarstvo. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v Premogovniku Velenje, kjer je po opravljenem strokovnem izpitu vodil Hidrogeološko službo. Od leta 1995 dalje je vodil razvojne projekte s področja ekologije in varstva okolja ter v podjetje uvedel sistem ISO 14001. S tem je Premogovnik Velenje postal prvi rudnik v Evropi in eden redkih na svetu, certificiran po tem standardu. Od leta 2002 vodi podjetje Karbon, Čiste tehnologije d.o.o., ki se je v prvih letih delovanja ukvarjalo z vodenjem razvojnih projektov uplinjanja premoga, emisijsko čistejših tehnologij izrabe in zgorevanja premoga ter zajema in rabe metana. Kmalu so se v podjetju lotili tudi aplikativnih projektov obdelave odpadkov in leta 2004 je podjetje postalo eden prvih centrov za razgradnjo izrabljenih motornih vozil v Sloveniji. Od leta 2012 vodi tudi družbo Ekomobil d.o.o., ki je nosilec skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili v Sloveniji.