Janez Ekart

janez-ekartDr. Janez  Ekart, univ. dipl. inž. el.

Od leta 1966 do 1981 je bil zaposlen na EM-Hidromontaža Maribor, kjer je bil vodja montaže in vodja projektov. Od 1981 do 1985 je bil direktor sektorja montaže na IMP Maribor, TOZD Ptuj, in nato do leta 1995 ponovno na EM-Hidromontaža Maribor kot direktor sektorja za razvoj. Na Mestni občini Maribor je bil od 1995 do 2001 vodja komunalnega programa – odpadki in nato vse do leta 2010 pomočnik direktorja družbe na Surovini Maribor. Sodeloval je v številnih okoljskih projektih, kot so: čistilna naprava tehnoloških vod v Železarni Jesenice, Čistilna naprava Krka Novo mesto, eliminacija smradu v intenzivni prašičereji, vodja projekta CEGOR-konzorcij 16 občin z Mestno občino Maribor za izgradnjo regijskega projekta, sanacija odlagališča Pobrežje, izgradnja in vodenje reciklažnega centra komunalnih odpadkov v Surovini d.d. in v ostalih okoljskih projektih. Je habilitiran predavatelj za okoljevarstvene predmete in je član projektne skupine za izdelavo naloge »Strokovne podlage za celovito analizo ravnanja s komunalnimi odpadki v RS(s poudarkom na termični obdelavi gorljivih sestavin komunalnih odpadkov do leta 2030)«;   . Njegova bibliografija je dostopna v spletni bazi Cobbis, šifra raziskovalca 12588.