Janez Zupančič

Janez ZupančičJanez Zupančič, univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije, je zaposlen v podjetju Revoz d.d. kot vodja oddelka varovanja okolja. V podjetju IMV Novo mesto (predhodniku podjetja Revoz) se je zaposlil takoj po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1981. Poklicna pot ga je vodila od pripravništva preko vodje obratne tehnologije lakirnice, vodenja lakirnice karoserij in vodenja tehnološke skupine za površinsko zaščito do funkcije vodje službe napredka Revoz in vodje skupine za transverzalna področja v službi tehnologije (DIVD). Med leti 2002 in 2004 je bil začasno zaposlen v Technocentru Renault v Franciji kot odgovorni za področje lakiranja in površinske zaščite pri pripravi projekta Twingo II. Leta 2004 je prevzel funkcijo odgovornega za področje varovanja okolja v tovarni Revoz, ki jo opravlja še danes. Poleg bogatih delovnih izkušenj pri pripravi tehnoloških postopkov lakiranja in površinske zaščite za vozila Renault ter na področju managementa (vodenje proizvodnje, tehnološke skupine, transverzalna koordinacija), realizacije projektov novih naprav  (lakirnica karoserij, mešalnica lakov…) in projektov novih vozil (R5, Clio, Twingo II), ima obsežne izkušnje na področju ravnanja z okoljem: obvladovanje sistema ravnanja z okoljem Revoz (ISO 14001, okoljski management, standardizacija okolja, pridobitev IPPC dovoljenja, celovito ravnanje z odpadki…) in  sodelovanje pri pripravi projekta Edison (Twingo III in Smart) na področju varovanja okolja (obvladovanje okoljskih vplivov in postavitev ciljev, sprememba OVD…).