Janja Leban

Janja Leban, univ. dipl. kem. se s področjem okolja ukvarja že več kot 25 let. Zaposlena je na Gospodarski zbornici Slovenije kot direktorica Službe za varstvo okolja. Njeno področje dela obsega povezovanje gospodarstva, zagotavljanje vpliva gospodarstva pri oblikovanju okoljskih politik in sprejemanju zakonodaje, informiranje in svetovanje podjetjem ter izobraževanje in usposabljanje. Težišče njenega dela so: področje emisij iz industrijskih virov  onesnaževanja, ravnanje z odpadki, podnebne spremembe, zaščita ozonskega plašča, okoljske dajatve, okoljsko označevanje…, na katerih ima številne reference, od vodenja projektov, organizacije številnih konferenc in delavnic, do predavanj in strokovnih člankov.