Kaj pridobijo naši udeleženci

Pripravili smo program, ki je povsem po meri vas, udeležencev! Obravnava zakonodajna pojasnila, odlične primere okoljskih praks ter rešitve za vaše delo. 19. aprila boste kot naš udeleženec pridobili:

 • Pojasnila zakonodaje s strani pristojnih na MOP.
 • Rešitve v smeri učinkovitejše rabe virov in prehoda v trajnostno naravnano poslovanje tudi pri vas.
 • Tiskano gradivo.
 • Odgovore na vaša vprašanja med predavanji in v odmorih. Pričakujemo jih na: okolje@zfm.si.
 • Izmenjavo izkušenj, druženje s kolegi iz stroke in možnosti za nova potencialna sodelovanja.

Naši udeleženci so:

 • pooblaščenci za varstvo okolja,
 • odgovorne osebe za ravnanje z odpadki,
 • vodje kakovosti,
 • vodje nabave in logistike,
 • direktorji in
 • vsi, ki jih to področje zanima in prihajajo iz vrst povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave.