Katja Slokan

Katja Slokan je strokovnjakinja pri vodenju in upravljanju sistemov ravnanja z odpadno embalažo. V Sloveniji in na Hrvaškem je aktivno sodelovala pri vzpostavitvi shem za ravnanje z odpadki ter področne zakonodaje. Četrto leto vodi podjetje Unirec, specializirano družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).