Brdo pri Kranju, hotel Kokra, torek, 23. april 2013

Največja strokovna konferenca za podjetja, javne ustanove in organizacije, namenjena problematiki zmanjševanja škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in njihove maksimalne izrabe z namenom znižanja stroškov poslovanja in doslednega upoštevanja nove zakonodaje. Z UDELEŽBO NA KONFERENCI BOSTE PRIDOBILI ideje in napotke, kako zmanjšati stroške z odpadki v vašem podjetju ali ustanovi:
  • Kako ravnati z odpadki skladno z zakonodajo in hkrati v svojo korist?
  • Kako ukrepati, da boste racionalno ravnali z ostanki in stranskimi produkti v proizvodnem procesu?
  • Kakšne so dobre prakse v uspešnih slovenskih podjetjih?
  • Kje najti možnosti za potencialna sodelovanja?
  • Odgovori na aktualna vprašanja na podlagi soočenj med predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja,  družbami za ravnanje z odpadki, ministrstvom in ostalimi akterji.
in še več:
  • zbornik z vsemi predavanji in strokovnimi gradivi;
  • praktični priročnik z zgoščenko »Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami« s posebnim 20 % popustom na redno ceno priročnika (164,00 EUR + DDV namesto 205,00 EUR + DDV);
  • možnost diskusije o perečih vprašanjih s priznanimi strokovnjak in aktivnega vključevanja v okroglo mizo;
  • druženje s kolegi, mreženje in izmenjavo mnenj ter izkušenj.
KONFERENCA JE NAMENJENA pooblaščencem za varstvo okolja, skrbnikom kakovosti, tehnologom,vodjem kakovosti, zaposlenim v nabavi in logistiki, direktorjem in vsem, ki vas zanima področje ekologije in ravnanja z odpadki. Ne pozabite na osnovno sporočilo Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, da so odpadki vir surovin. Tudi nova Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011 z dne 16.12.2011) podjetja in ustanove obvezuje, da morajo ukrepati v smeri preprečevanja ali zmanjševanja škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Zato morate biti zraven – rezervirajte si torek, 23. april 2013, za konferenco in odkrijte možnosti za izrabo svojih odpadkov!