Maribor, konferenčna dvorana Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24; četrtek, 12. december 2013, od 9.00 do 15.00

Veliko priložnosti je v bolj sistematični uporabi odpadkov in v večji učinkovitosti pri uporabi materialov (Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka) Slovenija se uvršča med države, ki neracionalno troši vire, povzroča preveč odpadkov na enoto proizvoda oz. storitve, porabi preveč energije in povzroča preveč emisij toplogrednih plinov. Slovenske organizacije žal še vedno odpadke preveč obravnavajo kot finančni problem in premalo kot vir surovin. Z obravnavo odpadka kot vira pa lahko organizacije pomembno privarčujete. Zaradi potencialov, ki jih imajo odpadki za rast in konkurenčnost slovenskih organizacij, organiziramo v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico aktualen posvet, na katerem sodelujejo predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja, raziskovalnih organizacij in ostali. Na našem posvetu boste:
  • prejeli priporočila za ukrepe, s katerimi boste optimizirali ravnanje z vašimi odpadki (usmeritve za boljšo izrabo odpadkov in nižje stroške ravnanja z odpadki);
  • lahko aktivno sodelovali pri razpravi o izrabi odpadkov kot potencialu za vašo konkurenčno prednost; seznanjeni z zakonodajnimi novostmi;
  • prepoznali možnosti za potencialna sodelovanja, ki vam bodo kot povzročitelju, zbiralcu, predelovalcu in trgovcu odpadka še kako koristila.
Kot udeleženec posveta prav tako:
  • prejmete povzetek vseh predavanj v elektronski obliki;
  • imate možnost zastavljati vprašanja med predavanji, na okrogli mizi in med odmori;
  • imate možnost aktivne vključitve v okroglo mizo na temo Potenciali industrijskih odpadkov za rast slovenskega gospodarstva; vprašanja lahko pošljete vnaprej na okolje@zfm.si;
  • lahko naročite priročnik z zgoščenko »Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami« z 20 % popusta in brez stroškov distribucije.

P.S. : Skrajni čas je, da na odpadke gledamo drugače. Se vidimo na posvetu 12. 12. v Mariboru!