Marija Zabukovnik

Marija Zabukovnik, univ. dipl. inž. el., je delovala na različnih področjih, kot so projektiva, vodenje projektov in izvajanje del na gradbiščih ter ukrepi za racionalno rabo energije. Od leta 2010 je vodja sektorja termične obdelave odpadkov v Energetiki Celje, pooblaščenka za varstvo okolja v družbi,  članica Inženirske zbornice Slovenije, matična sekcija elektro, odgovorna projektantka, vodja del in nadzornica. Sodelovala je pri študijah in elaboratih s področja termične obdelave odpadkov in je soavtorica člankov ter zbornikov.