Marinka Klobasa

Marinka KlobasaMARINKA KLOBASA, mag.posl.ved, dipl.ekon. Zaključila sem magistrski študijski program na Fakulteti za komercialne in poslovne vede Celje in pridobila naziv magistrica poslovnih ved. 13 let sem bila zaposlena v Javnem podjetju Snaga Maribor d.o.o., kot vodja kesonskih odvozov iz gospodarstva in gospodinjstev. Podrobno sem se seznanila z varstvom okolja in zakonodajo, ki predpisuje ravnanje s komunalnimi in nekomunalnimi odpadki. Kot vodja projektov sem sodelovala pri uvajanja ločenega zbiranja odpadkov v različnih občinah. V gospodarstvu sem uvajala ločeno zbiranje nekomunalnih odpadkov in nudila pomoč pri sestavi načrta ravnanja z odpadki. Vso mojo delovno energijo sem vlagala v sisteme pravilnega ločevanja in ponovne uporabe odpadkov. Znanje s področja pedagoško – andragoške izobrazbe sem uporabila pri mentorstvu različnim študentom in dijakom pri izdelavah pisnih poročil in opravljanju obveznih študijskih praks. Z velikim veseljem sem se lotila vsakega projekta, ki je imel začrtan cilj v izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje naravnega okolja. V letu 2011 sem svojo delovno pot začrtala kot samostojna podjetnica v poslovnem svetovanju s področju okolja in zakonodaje ter pomoči pri reševanju okoljskih težav. Svoje znanje rada prenašam na mlajšo generacijo in z velikim veseljem se z njimi lotevam novih projektov.