Marinka Vovk

Marinka Vovk

Dr. Marinka Vovk

Doktorica bioloških znanosti, zaposlena v Tehnološkem centru za aplikativno ekologijo v Vojniku.

Z okoljem se ukvarja že več kot 21 let. V zadnjih šestnajstih letih je bila zaposlena na vodilnih položajih v podjetjih, kjer je ekologija primarna dejavnost. V letu 2009 je postala vodja raziskovalne skupine Preventiva v okviru Tehnološkega centra za aplikativno ekologijo, vodi tudi mrežo Centrov ponovne uporabe, katere idejna vodja je.

Aktivno sodeluje na številnih okoljskih konferencah v Sloveniji in tujini. V letih 2006-2010 je razvila in v praksi udejanila sodobne sisteme ločenega zbiranja odpadkov, to je sistem od vrat do vrat “rumena vreča” in udejanila ponovno uporabo v praksi z delovanjem prvega REUSE centra v Sloveniji. Mreža danes vključuje devet tovrstnih centrov in zaposluje 30 oseb. Pripravlja preventivne programe okoljskega ozaveščanja s poudarkom na minimizaciji odpadkov in koordinira okoljske projekte za različne ciljne skupine. Ima bogate izkušnje z javnim nastopanjem in zna motivirati različne ciljne skupine za družbene spremembe. Je nosilka ideje razvoja socialnega podjetništva in kreiranja novih delovnih mest za težje zaposljive. Nagrajena je bila za netehnološke inovacije na področju ekologije na mednarodnem sejmu ženskih inovacij v Seulu v Južni Koreji leta 2009, kjer je prejela bronasto medaljo. Leta 2011 je bila nominirana za Slovenko leta, letos pa za izjemno osebnost.