Matej Stražiščar

Matej StražišcarMatej Stražiščar, direktor, Slopak d.o.o. Vodenje družbe Slopak je Matej Stražiščar prevzel v aprilu 2011. Na področju varstva okolja ima bogate izkušnje. Leta 2002 je bil imenovan v komisijo za embalažo na Ministrstvu za okolje in prostor. Istega leta je sodeloval pri pripravi operativnega načrta za ravnanje z embalažo. Bil je podpredsednik sveta ustanoviteljev družbe Slopak. Kasneje je bil imenovan za podpredsednika nadzornega sveta družbe Slopak in je tudi predsednik Gospodarsko interesnega združenja za odpadno embalažo ODEM GIZ. Matej Stražiščar je bil od leta 1999 do nastopa funkcije direktorja družbe Slopak d.o.o. redno zaposlen v Pivovarni Union na mestu odgovorne osebe za varstvo okolja. V Pivovarni Union je vodil tudi vrsto projektov – optimiziranje rabe vode in odpadne vode ter optimiziranje rabe kemikalij za podjetja Pivovarna Union d.d., Pivovarna Laško d.d., Fructal d.d. in Radenska d.d. Vodil je uvedbo ISO 14001 za Pivovarno Union d.d. Vodil je tudi skupino za pridobitev obratovalnega dovoljenja po IPPC direktivi (pridobljeno leta 2008). V podjetju Pivovarna Union d.d. je bil imenovan tudi za skrbnika sistemov ISO 9001, ISO 14001 in IFS (International Food Safety) ter za svetovalca za kemikalije.