Bled, hotel Astoria; četrtek, 21. april 2016

SPOROČILO IN NAMEN KONFERENCE

Ravnanje z odpadki postaja vedno večji izziv. Odpadki so na eni strani pomemben snovni in energetski potencial, ki je lahko odlična poslovna priložnost, po drugi strani pa predstavljajo podjetju breme. Tako podjetja, ki jim ravnanje z odpadki predstavlja osnovno dejavnost (zbiralci, predelovalci), in tista, ki jim odpadki predstavljajo zgolj breme (povzročitelji), so to leto doletele precejšnje zakonodajne novosti in spremembe. Med najpomembnejšimi so bile seveda: nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015) in še njena sprememba – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 69/15), nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015) in nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015) Gre za najpomembnejše spremembe odpadkarske zakonodaje po letu 2008. Po mnenju strokovnjakov bodo v marsikaterem podjetju povzročile povečan obseg dela in preobremenjenost kadra, ponekod pa morda tudi nove poslovne priložnosti. Na že sedmi konferenci OKOLJE IN ODPADKI, ki vsako leto združuje odgovorne za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah iz vrst povzročiteljev, zbiralcev in izvajalcev obdelave, bomo obravnavali primere dobre prakse in učinke zakonodajnih sprememb. Sodelujoča podjetja bodo predstavila svoje izkušnje, tudi primere dobre prakse. Udeleženci pa bodo lahko v razpravi in soočenju za predstavljene težave našli rešitve teh težav.   »Okoljska konferenca je priložnost za spoznavanje dobrih praks slovenskih podjetij.« Tatjana Oražem, Merkur d.d.