prof. dr. Gregor D. Zupančič

Prof. dr. Gregor D. Zupančič je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru na smeri Energetika in procesno strojništvo. Leta po diplomi je bil projektant strojnih inštalacij v podjetju Miometal in programer v podjetju Biromatic. Leta 1999 se je kot mladi raziskovalec na Kemijskem inštitutu Ljubljana začel ukvarjati s raziskavami na področju proizvodnje bioplina in čiščenja odpadnih voda. Leta 2002 je doktoriral na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Do leta 2010 je deloval kot razvojno-raziskovalni sodelavec na Kemijskem inštitutu, nekaj časa tudi kot namestnik vodje Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo, kjer je opravil nekaj vrhunskih aplikativnih raziskav, ki so bile objavljene v najboljših revijah svojega področja. Leta 2011 se je zaposlil v podjetju Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, Maribor, kot vodja oddelka za raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov in tehnologij, kjer deluje še danes. Njegova glavna področja so pridobivanje bioplina – obnovljive energije iz organskih gošč, obdelave gošč in blata iz čistilnih naprav, odpadkov, procesi čiščenja odpadnih voda,  preučevanje, konstruiranje in optimiranje bioenergijskih procesov in pridobivanje obnovljive energije. Hkrati je tudi habilitiran kot izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici za področje varstva okolja.