Program konference

9.00 – 9.15 Dobrodošlica udeležencem

9.15 – 10.00 Zakonodaja na področju okolja, pregled sprememb na področju ravnanja z okoljem (mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor)

10.00 – 10.45 Tehnološke rešitve na področju odpadne plastike (doc. dr. Darko Drev, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
 • Razvrstitev odpadne plastike  glede na kemijsko sestavo (PE, PP, PET, PVC, ABS, PU, itd.), obliko (termoplasti, duroplasti, elastomeri, homogeni, kompoziti, itd.) in uporabo (embalaža, avtomobili, elektronika, kmetijstvo, itd.).
 • Mehanski procesi predelave odpadne plastike (mletje, čiščenje, itd.) in enostavni termični procesi (ekstruzija, sintranje, itd.).
 • Primeri reciklaže določenih vrst odpadnih plastik (reciklaža odpadnih PE folij, reciklaža PET plastenk, reciklaža izrabljenih gum, reciklaža odpadnega usnja, itd.).
10.45 – 11.15 Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki v podjetju (Polonca Poljanec Perič, Environ d.o.o.)
 • Kaj je sistem ravnanja z odpadki
 • Kako vzpostaviti sistem ravnanja z odpadki
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci, predelovalci in nosilci shem
 • Zmanjševanje stroškov ravnanja z odpadki
 • Izpolnjevanje obveznosti povzročiteljev odpadkov


11.15 – 11.45 ODMOR

11.45 – 12.15 Projekt Wcycle – Model urbanega krožnega gospodarstva upravljanja z viri mesta Maribor (Mirko Šprinzer, Inštitut Wcycle Maribor)
 • Celovit sistem učinkovitega gospodarjenja z odpadki, odpadno energijo in odpadno vodo v regiji kot novimi viri na podlagi politike krožnega gospodarstva kot novega poslovnega in ekonomskega modela mesta.
 • Primeri projektov učinkovitega gospodarjenja z odpadki urbanega območja kot novimi viri.


12.15 – 12.45 Nova sortirnica v Mariboru – projekt ravnanja s komunalnimi odpadki za prehod v krožno gospodarstvo (Branko Kosi, Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.)

V zadnjih treh letih smo se v Sloveniji precej pogovarjali o krožnem gospodarjenju. Posamezni uspešnejši gospodarski subjekti so že zaznali priložnost in konkretno stopili na pot prehoda v krožno gospodarjenje. V komunali Maribora smo ponosni na projekt avtomatizirane sortirnice in na projekt US4F, ki bosta pomembno vplivala na nižje stroške ravnanja z odpadki.12.45 – 13.15 Krožna kultura v naših rokah: case study praktičnega vzpostavljanja krožnega gospodarstva – komunalni snovni krog  KEMSO (Niko Kumar, Valtex & Co. d.o.o.)
 • Odličen primer vzpostavitve krožnega gospodarstva v Novem mestu in okolici
 • Poslovne priložnosti, ki jih krožno gospodarstvo prinaša podjetjem
 • Vpliv na vzpostavljanje krožne kulture med prebivalstvom
 • Največje ovire na poti k zmagi za tiste, ki se projektov krožnega gospodarstva lotevajo


13.15 – 13.45 ODMOR

13.45 – 14.15 Izzivi spletne trgovine na okoljskem področju  (Srečko Bukovec, Slopak, d.o.o.)

Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU, ki  niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice za gospodarstvo, sisteme razširjene proizvajalčeve odgovornosti in proračun. Kako pristopiti k reševanju tega izziva?14.15 – 14.45 Primer dobre prakse: je mogoče iz odpadkov izdelovati vlakna prvovrstne kakovosti?  (Tina Mavrič, AquafilSLO)

ECONYL® Regeneration System je najučinkovitejši industrijski sistem na svetu za proizvodnjo poliamida 6 iz 100 % regeneriranih odpadnih materialov. Skupina Aquafil, vodilni evropski izdelovalec poliamidnih vlaken, je v celoti zasnovala in razvila sistem, ki je začel delovati leta 2011 in omogoča izdelavo poliamida 6 iz popotrošniških odpadkov iz poliamida 6 (tj. izdelkov ob koncu uporabne dobe, med katerimi so ribiške mreže in vrhnji deli tekstilnih talnih oblog) ter predpotrošniških odpadkov, kot so oligomeri in drugi odpadki iz industrije poliamida 6. Obrat ECONYL® se nahaja v tovarni AquafilSLO v Ljubljani.