Program posveta

ČAS PREDAVATELJ NASLOV PREDAVANJA
9.15 do 9.45 dr. Marinka Vovk 3R aplikacija za zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
9.45 – 10.15 Branko Kosi Odpadki, frakcije, materiali – potenciali 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
10.15 do 10.45 Emil Nanut, Kemis Nevarni odpadki – omejitve in priložnosti 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
10.45 do 11.15 dr. Filip Kokalj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Odpadki – delno obnovljiv vir energije 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
11.15 do 11.30 KRATEK ODMOR
11.30 do 13.00 OKROGLA MIZA Potenciali industrijskih odpadkov za rast slovenskega gospodarstva Moderatorka dr. Marinka Vovk. Udeleženci: dr. Marinka Vovk, mag. Vilma Fece, dr. Filip Kokalj, Branko Kosi, Jože Kobe
13.00 DO 14.00 ODMOR
14.00 do 14.30 Beno Stern Viri nepovratnih sredstev za financiranje okoljskih projektov 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
14.30 do 15.00 doc. dr. Gregor D. Zupančič Proizvodnja in uporaba bioplina za javni mestni promet 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja
15.00 do 15.30 Borut Bernat, Zeos Učinkovito ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter obveznosti zavezancev po (novi) EU in nacionalni zakonodaji 20 minut predavanja + 10 minut za vprašanja