Renato Šarc

Dipl.-Ing. Renato Šarc, BSc, je študiral na univerzi v Leobnu v Avstriji (Montanuniversitaet Leoben) na smeri industrijska zaščita okolja, tehnologije ponovne uporabe in recikliranja odpadkov. Ob študiju je pridobil kvalifikacijo za pooblaščenca ravnanja z nevarnimi odpadki. Trenutno dela doktorat s smeri gospodarjenje z odpadki. Je predavatelj na istoimenski fakulteti, gostujoči predavatelj na številnih evropskih univerzah, partner pri evropskih projektih, recenzent in avtor strokovnih člankov s področja ravnanja z odpadki.