Rok Rotar

Rok RotarDr. Rok Rotar, univ. dipl. kem. Zaposlen v podjetju Gorenje Surovina d.o.o. kot skrbnik sistema kakovosti. Od aprila 2011 dalje (projekt še vedno traja) vodi projekt procesne prenove sistema kakovosti družbe in okolja. Rezultat projekta je izdelan nov seznam procesov družbe, določeni so njihovi skrbniki in na tej osnovi je izdan revidiran Poslovnik kakovosti in okolja družbe (PKO). Njegov prispevek je definiranje vsebin procesov PKO v skladu z zahtevami standardov ISO 9001 in ISO 14001. Od julija 2004 do vključno marca 2011 je, kot pogodbeni predstavnik s strani Gorenje Surovina d.o.o., vodil projekt celovitega servisa ravnanja z odpadki v družbi Revoz d.d.. V okviru projekta je izdelal načrt logistike odvoza vseh vrst odpadkov družbe Revoz d.d. od delovnih mest do zbirališč, načrtoval odvoz do končnih predelovalcev in sledenje teh procesov s poročanjem v smislu stalnega izboljševanja, vključno z izvajanjem presoj uspešnosti procesov v tovarni Revoz d.d. in pri končnih predelovalcih odpadkov. Od aprila 2007 do vključno marca 2011 je, kot pogodbeni predstavnik s strani Gorenje Surovina d.o.o., vodil projekt celovitega servisa in trajnostnega ravnanja z odpadki v družbi TPV d.d.. V okviru projekta je načrtoval trajnostno ravnanje-ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov tovarne, zbiranja, odvoza in ravnanja z odpadki do njihove končne predelave, vključno z usposabljanjem izvajalcev za ločeno zbiranje odpadkov na viru njihovega nastanka.