Tatjana Oražem

Tatjana OražemIma 35 let delovnih izkušenj v trgovini, kjer se je najprej seznanila z vsemi področji osnovne dejavnosti podjetja, to je trgovanja, kasneje pa v podpornih funkcijah zagotavljala procesno in stroškovno učinkovitost. Kot vodja nabavno prodajne enote v času osamosvojitve preusmerila nabavo zahtevnega asortimenta iz ekonomsko zaprtega prostora nekdanje države v Evropo. V času vodenja področja Organizacije in Logistike v podjetje uvedla procesno organizacijo in dosegla, da se je področje logistike uvrstilo v organizacijsko shemo podjetja kot samostojna funkcija. Vodila ali sodelovala je v vseh pomembnih projektih razvoja logistike. Leta 2006 je bila imenovana za logista leta. V trenutni vlogi sodeluje pri vzpostavljanju procesa oskrbne verige. V okviru procesa Razbremenilna logistika se ukvarja z upravljanjem odpadkov. Področja dela:  Vodja nabavno prodajno enote Strojno orodje 1990 Direktor področja Organizacija in Logistika 1999 Direktor Nabave 2011