Vesna Tomše

Vesna Tomše sodi med mlajše strokovnjakinje na področju ravnanja z odpadki. Diplomirala je leta 2004 na Univerzi v Ljubljani, smer Tehnologija prometa. Svoje znanje je nadgradila na podiplomskem študiju na Fakulteti za gradbeništvo, komunalna smer ter tako združila poznavanje logistike z varstvom okolja. V podjetju Interseroh je zaposlena od leta 2008. Njeno poslovno delovanje je usmerjeno na svetovanje poslovnim partnerjem pri ravnanju z odpadki. Sodelovala je v razvoju modela zbiranja odpadne embalaže in vodi postopke optimizacije zbiranja odpadnih produktov pri zavezancih sheme Interseroh.