Vilko Pešec

vilko-pesecVilko Pešec, univ. dipl. ekon.

Svojo poslovno pot je pričel v podjetju Emona Ptuj, kjer  je bil od 1978 do 1983 vodja analitično-planskega oddelka in od 1983 do 1985 je bil v bolnišnici Ptuj direktor za ekonomiko. Nato je bil do leta 1992 zaposlen v podjetju Les d.o.o., od 1993 do 2008 je bil odgovoren za okoljski menedžment v podjetju EKO-LES d.o.o., Saubermacher  Slovenia d.o.o., nato pa je bil kot odgovoren za ekologijo zaposlen še v podjetjih Surovina Holding d.d.    –  Ekosur d.o.o. in Sinerko d.o.o. Od leta 2012 deluje v svojem podjetju Inova, Vilko Pešec s.p.

Aktivno je sodeloval v projektih s področja ravnanja z odpadki in sodeloval v študijah, kot so: dolgoročna rešitev ravnanja z odpadki za severovzhodno Slovenijo: informativno gradivo o projektu termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij z izrabo njihove energetske vrednosti v Kidričevem; študija izvedljivosti vzpostavitve skupnega čezmejnega ravnanja z odpadki in okoljske infrastrukture;  Ekoplan : možnosti vzpostavitve skupnega čezmejnega ravnanja z odpadki in okoljske infrastrukture: informativno gradivo o projektu Ekoplan;  operativni program varstva okolja na področju ravnanja z odpadki: operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki za obdobje 2001-2005.