Iz vsebine konference

Brdo pri Kranju, hotel Kokra četrtek, 15. marec 2012, 9.00 – 17.00
 Predavanja:
Odpadki kot vir kroženja snovi prof. dr. Franc Lobnik, Svet za varstvo okolja
Kako ravnamo z odpadki? Usmeritve zakonodaje s primeri iz prakse Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije
Energijska izraba odpadkov dr. Filip Kokalj, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Reciklažni potencial slovenskih bolnišničnih odpadkov prof. dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut in mag. Alan Ninčević, UKC Ljubljana
Ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo v praksi dr. Marinka Vovk, Tehnološki center za aplikativno ekologijo
Sistem ravnanja z odpadki v Revozu Janez Zupančič, Revoz d.d., dr. Rok Rotar, Gorenje-Surovina d.o.o.
EOW koncept družbe Gorenje Surovina d.o.o. dr. Rok Rotar, Gorenje-Surovina d.o.o.
Rešitve glede odpadkov v podjetjih Matej Stražiščar, Slopak d.o.o.
Potenciali v odpadkih in posledični masni tok v odpadkih Branko Kosi, Snaga d.o.o.
Primera dobre prakse celovitega ravnanja z odpadki v podjetjih SPAR in LECLERC LJ Vesna Tomše, Interseroh d.o.o.
Ekonomski vidiki ločenega zbiranja odpadkov Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
 Okrogla miza:
»Kaj pomeni koncept »end-of-waste« za snovno in energijsko izrabo odpadkov v Sloveniji?« Moderator:Anes Durgutović, izvršni direktor podjetja Oikos d.o.o. Sodelujejo: Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica Direktorata za okolje pri  MOP   Mateja Mikec, direktorica Interseroh Zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.     dr. Rok Rotar, skrbnik sistema kakovosti  v podjetju Gorenje Surovina d.o.o.     Janez Zupančič, oddelek varovanja okolja v podjetju Revoz d.d.    prof. dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut Ljubljana                            dr. Filip Kokalj in prof. dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru